Schoolgids

Schoolgids

Onze schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd. In de schoolgids zijn de werkwijze en de resultaten van de school beschreven. Met de informatie kunnen lezers een beeld krijgen van de school.
U kunt een schoolgids aanvragen bij de directie: info-ehsdh@mantum.nl.