Uw kind inschrijven

Welkom
 • Ontdek onze school! Kom met uw kind(eren) naar onze inloopdag (najaar), Open Huis (voorjaar) of neem contact op voor een kennismakingsgesprek met de directeur. We geven u graag een beeld van wat wij belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met uw kind, de manier waarop wij lesgeven en hoe we uw kind helpen in zijn/haar ontwikkeling. We staan u graag te woord en geven u met plezier een rondleiding op onze school.
 • Ieder kind is welkom op onze school als het passend is bij ons zorgaanbod. Het kan zijn dat we 4 tot 10 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende, extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven, dan helpen we u graag met het vinden van een school die dit wel kan.
 • Voor kinderen die na 1 oktober 2015 geboren zijn en nog 4 jaar oud moeten worden, geldt sinds 1 augustus 2018 een nieuwe aanmeldprocedure in Den Haag. U ontvangt 2 maanden voordat uw kind 3 jaar oud wordt van de gemeente Den Haag thuis een aanmeldformulier voor één of meerdere basisscholen. U kunt zich met dit formulier aanmelden op onze school. Neem een identiteitsbewijs van uw kind mee.
 • Op onze school hanteren we geen leerlingplafond. We hanteren dus ook geen leerlingstop.
Inschrijving
 • Na het aanmelden bij een of meerdere basisscholen, dient u zich op onze school in te schrijven middels een inschrijfformulier. Met de grondslagverklaring, welke in het inschrijfformulier is opgenomen, verklaart u als ouder onze christelijke grondslag (levensbeschouwelijke visie) van onze school te respecteren.
 • De inschrijving is definitief, nadat de school een gesprek met de ouders heeft gehad over de wederzijdse verwachtingen en de christelijke grondslag (levensbeschouwelijke visie) van de school.
Inschrijven vanuit een andere basisschool
 • Leerlingen die van een andere basisschool komen, worden pas ingeschreven als
  (1) het inschrijfformulier (met grondslagverklaring) is ingeleverd
  (2) het onderwijskundig rapport van hun 'oude' school door de school is beoordeeld
  (3) het kind één of meerdere meeloopdagen heeft gehad op onze school. 

Wendagen voor kleuters
 • Kinderen kunnen na het inleveren van een inschrijfformulier op onze school komen 'wennen'. Kinderen mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal vijf dagen wennen. Wij bieden er standaard drie aan: een ochtend, een middag en een hele dag. Mochten meer dan drie wenmomenten nodig zijn, dan wordt dat met de ouders overlegd.
 • De leerkracht van groep 1 neemt ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind contact op met de ouders. Maar u mag ook - indien u dat wenst of nodig acht - zelf contact met de leerkracht opnemen.
 • Op één van de wendagen krijgt uw kind een wentasje mee. Daar zitten materialen in, die nodig of handig zijn voor een warme overdracht naar onze school.

Inloopmiddag en Open Huis
 • Wij houden twee maal per jaar een Open Huis: in het najaar (inloopmiddag) en het voorjaar (inloopochtend). We vinden het belangrijk dat ouders een goed beeld van onze school kunnen vormen. U kunt deze dagen in de school kijken en personeel spreken.
 • U kunt ook contact opnemen met de directie voor een gesprek en rondleiding.
 • Voor de data van het Open Huis of inloopmorgen: zie schoolkalender op de homepage.