Uw kind inschrijven

Kennismakingsgesprek
  • Voor het aanmelden van een leerling dienen ouders contact op te nemen met de directeur, dhr. S.C.J. (Stephan) van der Kolk. Hij houdt graag met elke nieuwe ouder een kennismakingsgesprek.
  • Voor het inschrijven van een leerling dient een inschrijfformulier en grondslagverklaring te worden ingeleverd. Met de grondslagverklaring verklaren de ouders de grondslag (levensbeschouwelijke visie) van de school te respecteren. De grondslagverklaring wordt op school uitgelegd en uitgereikt.
  • Het heeft onze voorkeur om het kind tussen het eerste en derde levensjaar te hebben ingeschreven i.v.m. onze leerlingenprognoses en om een leerlingstop (bij 35 leerlingen of meer) te voorkomen.
Inschrijving
  • Klik hier voor het inschrijfformulier.
  • Klik hier voor de grondslagverklaring. U kunt deze pas inleveren, nadat u een gesprek met de directeur heeft gehad over de grondslag van de school.
  • Leerlingen die van een andere basisschool komen, worden pas ingeschreven als (1) het inschrijfformulier (met grondslagverklaring) is ingeleverd, (2) het onderwijskundig rapport van hun 'oude' school door de school is beoordeeld en (3) het kind één of meerdere wenmomenten heeft gehad op onze school.


Wendagen
  • Na aanmelding kunnen de kinderen op school komen 'wennen', voordat ze daadwerkelijk op school komen. Kinderen mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal vijf dagen wennen. Wij bieden er standaard drie aan: een ochtend, een middag en een hele dag. De leerkracht van groep 1 neemt hiervoor ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind contact op met de ouders. Maar u mag ook zelf contact met de leerkracht opnemen, als u dat wenst.

Inloopmiddag en Open Huis
  • Wij houden twee maal per jaar een Open Huis: in het najaar en het voorjaar. We vinden het belangrijk dat ouders een goed beeld van onze school kunnen vormen.