Onderwijs

De Eben-Haëzerschool is een school met christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. Wij bieden kwalitatief onderwijs. Wilt u meer weten over wie wij zijn? Klik hier!

Hoe is onze kwaliteit?
- De onderwijsinspectie heeft in 2017 opnieuw beoordeeld dat ons onderwijs in orde is.
- Wij geven degelijk onderwijs met goede resultaten. Tussen 2007 en 2022 scoren wij bijna altijd boven het landelijk gemiddelde bij de Cito Eindtoets. In 2022 scoorden wij 536,7 met een landelijk gemiddelde van 534,9.
- Wij zijn sinds 2019 een gecertificeerd 'De Vreedzame School' en staan voor een fysieke en sociale veilige school.
- Wij volgen de leerlingen tijdens hun kleutertijd met het observatiesysteem Kijklijnen ParnasSys.
- Wij volgen leerlingen vanaf groep 3 met behulp van de tussentijdse Cito-toetsen, de Entree-toets en Centrale Eindtoets van Cito.
- De aansluiting op het Voortgezet Onderwijs is naar wens. We hebben een warme overdracht met de VO-scholen en met name De Driestar, de school voor christelijk-reformatorisch voortgezet onderwijs.

Hoe is ons onderwijs?
- Wij geven naar mogelijkheid 'Kindgericht onderwijs' aan onze leerlingen, zodat zij op hun eigen niveau en tempo voldoende uitdaging ervaren.
- Voor meer- en hoogbegaafden hebben wij een plusklas.
- Voor talentvolle leerlingen met hun handen hebben wij een klusklas in de bovenbouw.
- Wij gebruiken moderne leermiddelen en vormen uw kind voor de maatschappij, waarin het als christen leeft en beweegt.
- Ieder kind verwerft welbevinden, betrokkenheid en zelfstandigheid op onze school.
- Ieder kind verwerft een zo hoog mogelijk bij zijn mogelijkheden en talenten passend onderwijsresultaat.
- Wij vinden bewegen en gezonde voeding belangrijk en hebben sinds 2019 het certificaat 'De Gezonde School'.