Groepen

Voor schooljaar 2022/2023 hebben wij de volgende groepsindeling:

Groep 1/2 met juf Van Eijk en juf De Groot
Groep 3 met juf Donker en juf Demper
Groep 4/5 met juf Westmaas en juf De Gans 
Groep 6 met meester Van der Helm en juf Wouters
Groep 7 met meester Stout en juf Tekelenburg
Groep 8 met juf Grisnich en juf Van der Kolk

Op onze school kan er sprake zijn van combinatiegroepen. Dan zijn twee groepen samengevoegd in één groepslokaal. Hoe zit dat met de rust in de groep? En hoe verloopt de samenwerking tussen de twee leergroepen? Logische vragen! Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen in een combinatiegroep evenveel leren als bij een homogene klas. Er is wel meer instructie nodig. Daarom geven onze leerkrachten kort en bondig instructies aan combinatiegroepen. Voordelen zijn er ook! Leerlingen uit combinatiegroepen kunnen geconcentreerder en meer zelfstandig werken. Ook kunnen ze van oudere of jongere klasgenoten leren, wat weer een positieve sociale ontwikkeling veroorzaakt.